Simpozionul Internațional „Present Environment and Sustainable Development”, Ediția a XIV-a, Iași

În perioada 07 – 09 iunie 2019 s-a desfășurat la Iași cea de-a XIV-a ediție a Simpozionului Internațional „Present Environment and Sustainable Development”, organizată de către Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Geografie și Geologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Sesiunea propriu-zisă de prezentare a lucrărilor a avut loc vineri, în data de 07 iunie 2019.
În acest sens, din dorința de implicare și de a fi la curent cu aspectele privind dezvoltarea sustenabilă și caracteristicile mediului actual, ECOSMART UNION S.A. a fost reprezentată pe toată durata conferinței.
Relevanța participării la această manifestare științifică este confirmată de faptul că acesta a propus abordarea problematicilor legislative și politice actuale care vizează teritoriul, precum și teme interdisciplinare legate de ecologia peisajului, servicii ecosistemice și studii ale spațiului urban. În plus, conferința a promovat noi direcții științifice și educative, dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie viitoare; a susținut participarea tinerilor cercetători din arii științifice conexe; a încurajat studiile interdisciplinare cu scopul dezvoltării de soluții integrate și inovative; a permis identificarea și dezbaterea problematicilor caracteristice mediului actual.
Festivitatea de deschidere a conferinței a avut loc în Aula Magna a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” (Foto), în cadrul căreia au avut mesaj de salut reprezentanți ai conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza”, ai Ministerului Mediului, ai administrației locale și ai unor organizații științifice naționale și internaționale. Aceștia au evidențiat importanța conferinței din perspectiva beneficiilor aduse mediului științific, respectiv îmbunătățirea cunoștințelor din diferite arii de studiu, ca urmare a participării cercetătorilor, specialiștilor și autorităților din domenii diverse precum planificare teritorială, urbanism, protecția mediului, biologie, geologie sau chimie.

Prezentările au fost împărțite pe secțiuni, fiind abordate subiecte extrem de diverse printre care se pot evidenția studii privind protecția mediului, calitatea solurilor și degradarea terenurilor, gestionarea deșeurilor, biodiversitatea și ariile naturale protejate, impactul antropic asupra resurselor naturale sau adaptarea la schimbările climatice.
Din perspectiva managementului deșeurilor au fost prezentate două lucrări în cadrul sesiunii de postere. Acestea abordează subiecte extrem de actuale și importante la nivel național, și anume impactul asupra mediului și a sănătății populației generat de practicile necontrolate de colectare și depozitare a deșeurilor în mediul rural.
1. Posterul „Depozitul de deșeuri de la Glina – actualitate și impactul generat, spre viitor” elaborat de către Daniela ZAMFIR, Ilinca-Valentina STOICA, Cristian TALÂNGĂ, de la Facultatea de Geografie a Universității din București. Lucrarea a avut drept scop identificarea și analiza impactului generat de depozitul de deșeuri asupra calității vieții populației din proximitate, respectiv din comunele Glina și Popești-Leordeni, din perspectiva factorilor generatori de disconfort. Din punct de vedere metodologic, a fost aplicat un număr de 600 de chestionare populației localizată la o distanță de maxim 1.500 metri față de depozit. Rezultatele au arătat faptul că persoanele cele mai puternic afectate de prezența depozitului de deșeuri sunt cele aflate la o distanță de maxim 1.000 metri. De asemenea, răspunsurile oferite indică nivelul redus al încrederii pe care aceștia îl manifestă față de implicarea autorităților publice. Concluzia studiului a fost aceea că este necesar a fi luate măsuri în vederea minimizării pericolului pe care depozitul de deșeuri îl prezintă asupra stării de sanogeneză și a calității vieții comunităților din vecinătate.
2. Posterul „Poluarea aerului în mediul rural relaționat cu arderea deșeurilor din gospodării”, elaborat de către Florin-Constantin MIHAI, Alexandru BĂNICĂ, Adrian GROZAVU, de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Studiul s-a bazat pe analiza potențialului de emisie a 12 poluanți asociați practicilor de ardere a deșeurilor în spații deschise, în zonele rurale din județul Neamț. Rezultatele obținute au estimat faptul că, la nivelul județului Neamț, în anul 2015, a fost arsă o cantitate de 7.628,38 tone de deșeuri, valoarea ridicată fiind explicată de problemele existente cu privire la sistemele de colectare a deșeurilor. În plus, au fost obținute cantități importante de emisii de carbon, pulberi în suspensie, benzen și hidrocarburi aromatice policiclice. Concluziile studiului au evidențiat că populația rurală a ars circa 12.244,96 tone de deșeuri menajere, dintre care 795,92 tone de materiale plastice (la nivelul aniilor 2012 și 2015) și că, la nivel local, această practică reprezintă o importantă sursă de poluare cu compuși ai carbonului, cu impact semnificativ asupra stării de sanogeneză a populației.
De asemenea, pe holul principal al Facultății de Geografie și Geologie a fost organizată o mică expoziție cu obiecte realizate de către elevi din materiale reciclabile (flori, jucării, obiecte de decor, tablouri etc.) (Foto).

Concluziile exprimate de comitetul de organizare la finalul manifestării științifice au evidențiat diversitatea importantă a subiectelor prezentate, actualitatea și noutatea temelor abordate, precum și calitatea și relevanța științifică a acestora. De asemenea, au fost menționate discuțiile productive și schimbul avantajos de opinii dintre participanți, public și moderatori.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.